• 1

ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ

ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ

 ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບຂອງ Flask

4
3
7

ບົດລາຍງານໄດ້ສຸມໃສ່ທຸກຂະ ໜາດ ລວມທັງຂະ ໜາດ ຂອງສ່ວນປະກອບ

ການກວດກາຄວາມແຂງແລະມິຕິຂອງສ່ວນປະກອບຂອງເດັກ.

ການກວດສອບໂຄງສ້າງໂລຫະແລະຄວາມແຂງ

ການກວດກາແລະວິເຄາະ

3

ຄວາມເຂັ້ມແຂງ Tensile

1

ທົດສອບດິນຊາຍ

2

ການກວດສອບກ້ອງຈຸລະທັດກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງແລະການແຈກຢາຍປອມພ້ອມດ້ວຍການວັດແທກຂະ ໜາດ ເມັດ.

Quality Control
Quality Control2
Quality Control1