• 1

ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ

ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ

_0000_YUKEN
_0001_YTO
_0002_WESCAST
_0003_TEKSID
_0021_ASIMCO
_0005_SPM AUTOCOMP
_0006_SHAN HITECH AUTO ALCAST
_0007_SG-PAM
_0008_SAFE METAL
_0009_RIYADH FOUNDRY
_0017_DISA
_0011_NAVANIRMAN
_0012_MENON&MENON
_0013_MAHLE ເຄື່ອງຈັກ
_0014_KIRLOSKAR
_0015_INFUN
_0020_BRAKES ອິນເດຍ
_0010_RAVI ອັດຕະໂນມັດ
_0018_CIFUNSA ຕາຍ
_0019_CASTING ROS
_0016_DUCAST
_0004_TECHNOCAST