• 1

ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ Apron

  • Apron Conveyer

    ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ Apron

    ນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຄື່ອງຈັກ, ໂຮງງານ, ໂລຫະ, ເຄມີ, ວັດສະດຸ, ພະລັງງານ, ບໍ່ແຮ່, ແລະພາກສ່ວນອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ, Apron Conveyer ຂອງ BLT ແບບແມ່ນປະເພດເຄື່ອງມືຂົນສົ່ງກົນຈັກທີ່ມີຈຸດປະສົງທົ່ວໄປ.